Cfoods Kitchen

🇻🇳 Giảm ngay 10% cho đơn hàng đầu tiên khi đăng ký. 🇺🇸 10% off your first order when sign up!

Khách

Đăng Nhập / Đăng Ký

CFOODS KITCHEN
Logo - CFOODS KITCHEN

Dịch Vụ

Giao Tận Nơi

Giờ Mở Cửa

Thứ Hai

9:00 sa - 6:00 ch

Thứ Ba

9:00 sa - 6:00 ch

Thứ Tư

9:00 sa - 6:00 ch

Thứ Năm

9:00 sa - 6:00 ch

Thứ Sáu

9:00 sa - 6:00 ch

Thứ Bảy

9:00 sa - 6:00 ch

Chủ Nhật

9:00 sa - 6:00 ch

Địa Điểm

Đ. Lam Sơn, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Số Điện Thoại

0913689116